Phản ứng của Duy Mạnh khi fan hỏi về việc Tuấn Hưng mua xe 15 tỷ

13/09/2017 03:27

Khi được hỏi về việc Tuấn Hưng mua siêu xe 15 tỷ đồng, Duy Mạnh nói: 'Mày có thấy cái giấy tờ đăng ký xe...