sau-rang-o-tre

sau rang o tre : Số lượng trẻ em Việt Nam bị sâu răng đang có chiều hướng gia tăng, có đến 80% trẻ 4-8 tuổi bị sâu răng, hơn...

Hôn trẻ thường xuyên khiến con bị sâu răng và phương pháp phòng ngừa sâu răng đúng cách

Chăm con - 27.10.2019

Số lượng trẻ em Việt Nam bị sâu răng đang có chiều hướng gia tăng, có đến 80% trẻ 4-8 tuổi bị sâu răng, hơn...