sao-zippo

sao zippo : Dàn sao "Zippo, Mù tạt và Em" có Lã Thanh Huyền, Minh Hương, Mạnh Trường,... đã cùng nhau hội ngộ và đi du lịch.

Dàn sao 'Zippo, Mù tạt và Em' cùng nhau vui vẻ đi du lịch

Chuyện làng sao - 23.02.2017

Dàn sao "Zippo, Mù tạt và Em" có Lã Thanh Huyền, Minh Hương, Mạnh Trường,... đã cùng nhau hội ngộ và đi du lịch.