Sao việt đi thi quốc tế

Người đẹp Việt bước ra thế giới là mất tích?

Trừ trường hợp dấn thân sâu vào giới showbiz của Mai Phương Thúy, còn lại đa số những hoa hậu, người đẹp đại diện Việt...

16.04.2015