sao Hollywood ở bẩn

'Bủn rủn' trước hình ảnh vệ sinh cá nhân 'bẩn không tưởng' của sao Hollywood

Sao Hollywood đôi khi không hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ. Nhiều sao hạng A Hollywood lại có thói quen ăn ở rất mất...

09.07.2017

Fan phát sợ với thói quen ở bẩn của sao Hollywood

Chuyện làng sao - 17.06.2015

Sao Hollywood đôi khi không hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ. Thói quen ở bẩn của sao Hollywood khiến họ "mất điểm" trong mắt...