sao-cbiz-di-hop-lop

sao cbiz di hop lop : Nhiều nghệ sĩ Cbiz lạc lõng giữ các bạn học vì quá trẻ so với độ tuổi thực.

Đi họp lớp gặp cảnh ngang trái như sao Cbiz: Bạn bè như gái đẻ vài lứa, còn mình cứ ngỡ mới 20

Chuyện làng sao - 27.02.2019

Nhiều nghệ sĩ Cbiz lạc lõng giữ các bạn học vì quá trẻ so với độ tuổi thực.