sam-dong-vat

Đây là thực phẩm được ví như 'sâm động vật', được bày bán đầy chợ nhưng nhiều người sợ không dám mua về ăn

Lươn là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và được bán đầy chợ nhưng nhiều người sợ khi chế biến.

18.07.2023