robot di chuyen nhu ran

Robot đầu tiên trên thế giới di chuyển như rắn

Đây là phát minh mới của của nhóm nghiên cứu ở Israel, robot mới có khả năng di chuyển theo dạng sóng dựa trên nghiên...

30.07.2016