rap-cuoi-dung-chiem-long-duong

rap cuoi dung chiem long duong : Trong khi được cắt cử đứng bên ngoài rạp để điều tiết giao thông, thì người đàn ông trung tuổi lại xảy ra tranh cãi...

Mâu thuẫn vì rạp cưới dựng chiếm lòng đường gây ùn tắc, hai bên lao vào ẩu đả dữ dội

VIDEO - 08.10.2019

Trong khi được cắt cử đứng bên ngoài rạp để điều tiết giao thông, thì người đàn ông trung tuổi lại xảy ra tranh cãi...