rang-khap-khenh

Nên làm gì nếu răng của con bị khấp khểnh?

Răng khấp khểnh là tình trạng răng mọc chen chúc nhau trên một cung hàm. Đôi khi những chiếc răng này còn mọc chồng chéo...

25.11.2022