quan-dan-covid-19

quan dan covid 19 : Nhiều người đang ở trong khu cách ly đã cùng các chiến sĩ dọn dẹp sạch sẽ để phòng dịch bệnh Covid-19.

Tinh thần đẹp của quân và dân trong khu cách ly tại Hà Tĩnh

Hotgirl, hotboy - 3 ngày, 23 giờ trước

Nhiều người đang ở trong khu cách ly đã cùng các chiến sĩ dọn dẹp sạch sẽ để phòng dịch bệnh Covid-19.