quan-ao-toi-mau

quan ao toi mau : Ai cũng nghĩ áo màu sáng sẽ có khả năng chống nóng tốt hơn, như kết quả nghiên cứu thực tế sẽ khiến bạn bất...

Mặc quần áo sáng màu hay tối màu ra nắng nóng mới là lựa chọn chính xác?

Kiến thức - 08.08.2017

Ai cũng nghĩ áo màu sáng sẽ có khả năng chống nóng tốt hơn, như kết quả nghiên cứu thực tế sẽ khiến bạn bất...