quach-ky-lan

Phim mới của Thành Long gây tranh cãi! Poster lợi dụng Ngô Kinh PR, Lưu Hạo Tồn gần như 'biến mất'

Bộ phim hài võ thuật mới nhất của Thành Long “Long Mã Tinh Thần” đang gặp nhiều tranh cãi.

03.03.2023