phong-thuy-ket-sat

Đặt két sắt mà rơi trúng vào 5 điểm chết này, đừng hỏi tại sao làm ăn lụn bại, nghèo khó cả đời

Két sắt là một đồ vật quan trọng nhất trong mỗi gia đình, vị trí đặt két sắt là phải đặt ở nơi vượng khí...

15.06.2021

Vị trí đặt két sắt để tiền vào nhà đếm không hết, gia đình ngày càng vượng

Phong thủy - 04.04.2018

Theo phong thủy, vị trí đặt két sắt là vô cùng quan trọng trong đường tài lộc, vậy đặt sao cho đúng chỗ?