phoi-benh-nhan-nhiem-virus-corona

phoi benh nhan nhiem virus corona : Các vùng được đánh dấu vàng trong video cho thấy các phần phổi bị viêm nhiễm của bệnh nhân do mắc Covid-19. Có thể thấy...

Phổi của bệnh nhân mắc Covid-19 bị tổn thương nghiêm trọng như thế nào?

VIDEO - 27.03.2020

Các vùng được đánh dấu vàng trong video cho thấy các phần phổi bị viêm nhiễm của bệnh nhân do mắc Covid-19. Có thể thấy...