phan-het-gas-het-so

phan het gas het so : Người cha muốn đặt tên cho con là “Phan Hết Gas Hết Số”, chính quyền xã khuyến khích anh nên đặt một cái tên khác....

Người cha lý giải tên con 'Phan Hết Gas Hết Số'

Đời sống trẻ - 4 ngày, 11 giờ trước

Người cha muốn đặt tên cho con là “Phan Hết Gas Hết Số”, chính quyền xã khuyến khích anh nên đặt một cái tên khác....