pham-bang-bi-viem-gan

Nghệ sĩ Phạm Bằng bị ung thư gì?

Trước khi qua đời, nhiều người đồn Phạm Bằng bị ung thư gan nhưng sau đó nghệ sĩ này đã lên tiếng phủ nhận.

01.11.2016