ong-tre

ong tre : Chỉ cần dùng 5 chiếc ống tre và chịu khó đào 1 chiếc hố gần nơi có nhiều cá, cua, lươn... là bạn có thể...

Chỉ với 5 ống tre, bạn sẽ có 1 cái hố đầy cá, lươn, cua chất lượng

Làm sao - 07.11.2017

Chỉ cần dùng 5 chiếc ống tre và chịu khó đào 1 chiếc hố gần nơi có nhiều cá, cua, lươn... là bạn có thể...