Hồ Quang 8 kể lại việc bị cướp mất 2 chỉ vàng để lo hậu sự cho bố

13/09/2017 07:31

'Tôi đi từ bến xe Thanh Hóa ra Nhạc viện ở Hà Nội, đến nơi mới phát hiện quần bị rạch cả mảng to đùng...