o-to-den-trung-dau

o to den trung dau : Dường như tài xế ô tô 4 chỗ không để ý tới việc miệng cống đang mở nắp nên đã không dừng lại. Cùng lúc...

Vừa nhô lên khỏi cống, nam thanh niên bị ô tô chèn trúng đầu

VIDEO - 02.12.2020

Dường như tài xế ô tô 4 chỗ không để ý tới việc miệng cống đang mở nắp nên đã không dừng lại. Cùng lúc...