nuoi-danh-tre

Bốn thời điểm này không được làm phiền trẻ, nếu không sẽ phá hủy sự tập trung của trẻ

Khi con cái chỉ tập trung làm một việc nào đó, xin đừng làm phiền chúng, nếu không sau này chúng sẽ phàn nàn về...

24.11.2021