nu-quai-trom-iphone

nu quai trom iphone : Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, nữ quái đã nhanh tây trộm chiếc iPhone Xsmax. Sự việc xảy ra vào 12h22 ngày...

Vờ mua quần áo, nữ quái trộm iPhone Xsmax trong chớp mắt

VIDEO - 17.10.2019

Lợi dụng sơ hở của nhân viên bán hàng, nữ quái đã nhanh tây trộm chiếc iPhone Xsmax. Sự việc xảy ra vào 12h22 ngày...

Nữ quái trộm iPhone X dễ như ăn kẹo trước mặt nhân viên bán hàng

VIDEO - 28.11.2018

Đóng vai người mua hàng, nữ quái đã dùng thủ thuật trộm iPhone X ngay trước mặt nhân viên bán hàng.