NTK đồng tính

Thanh Hằng lần đầu trình diễn thời trang trong Dinh Độc Lập

Thanh Hằng tiếp tục được NTK đồng tính đầu tiên kết hôn của làng mốt ‘chọn mặt gửi vàng’ cho show diễn kỷ niệm 9...

09.05.2016