not-ruoi-o-co

Người có nốt ruồi trên cổ không cản được tài lộc, nam vượng, nữ vượng, phú quý, phúc phận

Mỗi người sẽ có những vị trí nốt ruồi khác nhau nhưng không phải ai cũng mọc ở cổ, cũng không ít nốt ruồi mọc...

07.04.2021