noi-it-nang-nhat

Địa phương nào ít nắng nhất nước ta?

Theo thống kê thì đây là nơi ít có nắng nhất ở Việt Nam.

19.05.2024