nợ quốc gia

IMF cảnh báo nguy cơ núi nợ toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế vừa lên tiếng cảnh báo nợ ngân hàng và nợ quốc gia, đặc biệt là của các nước phát triển,...

15.04.2011