nhuộm màu cho đường cát

Hãi hùng nhuộm màu cho đường cát bằng chất độc

Một số cơ sở kinh doanh đường ăn sỉ và lẻ ở chợ Bình Tây (quận 6, thành phố Hồ Chí Minh)đang lén lút trộn...

24.07.2013