nhào nặn

Bình Minh đã bị "nhào nặn" quá đà

Không chỉ có nhân vật của Bình Minh quá cường điệu, nhiều chi tiết trong phim cũng được coi là vô lý hết sức.

10.01.2012