nhầm lẫn tai hại

nham lan tai hai : Ông cụ là một 'cựu' Quan Tham, hôm đi hát karaoke 'tay vịn' bất ngờ cụ tăng huyết áp, quy tiên.

Nhầm lẫn tai hại của 'Hot-girl đội... thổi kèn'

Truyện cười - 06.11.2015

Ông cụ là một 'cựu' Quan Tham, hôm đi hát karaoke 'tay vịn' bất ngờ cụ tăng huyết áp, quy tiên.