nha-khoa-tham-my-win-smile

CEO Bùi Bích Uyên: “Quả ngọt chỉ đến khi ta dám đứng lên sau thất bại”

Năm 2016, chị nghỉ việc tại công ty dược, đóng cửa hai shop quần áo cho thu nhập 300 triệu đồng/ tháng để vượt qua...

29.08.2019