nha-cua-jack

nha cua jack : Trái với tưởng tượng về một ca sĩ nổi tiếng, nhà của Jack ở Bến Tre khá đơn sơ. Cha của nam ca sĩ cho...

Nhà đơn sơ của gia đình Jack tại Bến Tre

Nhà Sao - 27.12.2019

Trái với tưởng tượng về một ca sĩ nổi tiếng, nhà của Jack ở Bến Tre khá đơn sơ. Cha của nam ca sĩ cho...