người quen chiếm ưu thế The Face

Dàn người quen áp đảo The Face có cả 'tình cũ' Mạc Hồng Quân

Dàn người quen chiếm ưu thế tại The Face mùa đầu tiên đáng chú ý trong số đó là Lê Hà - ‘tình cũ’ Mạc...

23.06.2016