nguoi-dan-ong-bi-chon-song

Sự thật đáng sợ phía sau âm thanh lạ phát ra từ ngôi mộ

Nhận được tin báo về những tiếng động kỳ lạ phát ra từ một ngôi mộ của người trông coi nghĩa trang, cảnh sát lập...

09.03.2019