nguoi-da-khuat

Sau khi một người chết, tại sao người thân lại che mặt? Đó không phải mê tín mà có cơ sở khoa học

Có nhiều người thắc mắc là tại sao người chết lại phải che mặt. Thật ra, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc này,...

21.04.2024

Tại sao bạn không thể ngủ trên giường mà người chết đã nằm ở đó? Đó không phải là mê tín, nên kiêng kỵ

Kiến thức - 25.09.2022

Có rất nhiều phong tục trong việc xử lý đám tang của người đã khuất và tương tự như vậy, có một số điều cấm...

Khi một người chết đi, có hai di vật cần đốt, không phải là mê tín dị đoan, mà là cơ sở khoa học

Kiến thức - 22.09.2022

Khi một người qua đời, ngoài việc tiếc thương, người thân trong gia đình cũng cần tổ chức di cốt người thân đã khuất, khâm...