ngừng sản xuất

ngung san xuat : Một mẫu xe bị ngừng sản xuất và không có mẫu xe thay thế thường là do thiết kế lỗi thời, hiệu suất kém hoặc...

Những mẫu xe ngừng sản xuất từ 2014

Đi gì - 04.01.2014

Một mẫu xe bị ngừng sản xuất và không có mẫu xe thay thế thường là do thiết kế lỗi thời, hiệu suất kém hoặc...