Ngộ Không

Như Lai Phật Tổ nhìn Tôn Ngộ Không đi tiểu vào lòng bàn tay, sao không ngăn lại? Còn chờ cái gì?

Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, bướng bỉnh ngang tàn, ba lần đại náo thiên cung, quậy đến vô pháp vô thiên, Ngọc Hoàng...

18.04.2023

Thiên đình hóa ra là 'nhà tù' nhốt một vị thần, Ngộ Không không dám vào, Ngọc Hoàng không dám ra

Kiến thức - 16.10.2022

Ngộ Không là đệ tử của Tổ sư Bồ Đề, đương nhiên biết bí mật nên không dám hấp tấp vào Lăng Tiêu Bảo Điện....

72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không đã trở thành hiện thực mấy phép?

Đời sống số - 30.09.2016

72 phép thần thông của Tôn Ngộ Không đã được loài người chúng ta chuyển thành hiện thực một cách kỳ diệu dựa trên những...