Thú vui của "bạo chúa miền Trung" Ngô Đình Cẩn

27/01/2013 11:03

"Bạo chúa miền Trung" Ngô Đình Cẩn tiêu khiển bằng đủ thú vui, hết câu cá đến đá gà, thậm chí cưỡi bò chạy lông...