Nghiêm Thúy Băng

nghiem thuy bang : Gương mặt của những người phụ nữ ấy giờ chỉ còn lưu lại vết xước của thời gian. Nhưng có một thời, họ đã từng...

Những giai nhân đẹp nức tiếng Hà thành: Ngày ấy - bây giờ

27.08.2013

Gương mặt của những người phụ nữ ấy giờ chỉ còn lưu lại vết xước của thời gian. Nhưng có một thời, họ đã từng...