nghệ sĩ hài chiến thắng

nghe si hai chien thang : 'Tôi chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, tôi đã xin toà cho tôi không đòi hỏi gì về tài sản' - Nghệ...

Danh hài Chiến Thắng: 'Sau 2 lần đổ vỡ, tôi ra đi với bàn tay trắng'

Chuyện làng sao - 14.06.2016

'Tôi chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, tôi đã xin toà cho tôi không đòi hỏi gì về tài sản' - Nghệ...