nghề nghiệp tương lai

Sốc! Trước 2026, 5 ngành này có thể bùng nổ thất nghiệp

Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, một số ngành cũng có thể bị thay thế! Bộ Lao động Hoa Kỳ chỉ...

05.06.2023

10 lời khuyên chọn nghề nghiệp cho bạn trẻ

Đời sống trẻ - 28.04.2015

Hãy dấn thân vào con đường mà cha mẹ, vợ/chồng hoặc vị hôn thê của bạn ra sức ngăn cản.

Chọn nghề - quyết định quan trọng cả đời

Đời sống trẻ - 04.02.2014

Có bao giờ bạn tự hỏi: “Mình nên theo đuổi công việc nào để xây dựng sự nghiệp đây?" Chắc chắn là có phải không?...