nganh-duoc-tang-luong

Đây là 2 ngành được tăng lương đầu tiên và nhiều nhất từ 1/7/2024, bạn đang làm thì xin chúc mừng

Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong khu vực nhà nước thuộc 2 ngành này sẽ được tăng lương nhiều nhất từ 01/7/2024....

03.04.2024