netizen-han

netizen han : Các fan quốc tế cho rằng đây là trường hợp thường gặp và có thể cảm thông.

Fan quốc tế lại có động thái này sau sự việc Ji Chang Wook huỷ show

Chuyện làng sao - 11.09.2019

Các fan quốc tế cho rằng đây là trường hợp thường gặp và có thể cảm thông.