nâng tạ 50kg 36 lần liên tiếp dưới đáy biển

Kỷ lục thế giới: Nâng tạ 50kg 36 lần liên tiếp... dưới đáy biển

Một ông bố 2 con người Pháp đã chính thức xô ngã Kỷ lục Guinness thế giới cũ được lập trước đó vào năm 2013...

10.11.2014