nam-khong-deo-vang

Người xưa nói 'đàn ông không đeo vàng, phụ nữ không đeo bạc'. Vì sao vậy?

Người xưa có câu: 'Nam không đeo vàng, nữ không đeo bạc', tại sao người xưa lại nói như vậy? Nó có nghĩa là gì?...

18.11.2022