mua-do-hang-hieu

Cứ bị chê mặc đi mặc lại 1 bộ đồ, Tết này Đức Phúc sắm hẳn cả kho hàng hiệu cho thiên hạ lóa mắt

Từng bị báo chí bóc mẽ mặc 1 bộ đồ 4 lần, Đức Phúc đã hài hước đáp trả "Chả sao cả! Hát hay là...

01.02.2019