moto-chay

moto chay : Đang chạy trên đường phố thì bỗng nhiên chiếc môtô bốc cháy. Ngọn lửa dữ dội khiến lái xe hoảng hốt bỏ xe thoát thân....

Môtô đang chạy bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, suýt 'nướng chín' lái xe

VIDEO - 17.04.2019

Đang chạy trên đường phố thì bỗng nhiên chiếc môtô bốc cháy. Ngọn lửa dữ dội khiến lái xe hoảng hốt bỏ xe thoát thân....