mon-an-khong-the-an-khi-cao-huyet-ap

Bệnh cao huyết áp kiêng ăn gì? Nếu ăn nhiều những thứ này, có dùng thuốc cũng không thể cứu nổi

Khi bị cao huyết áp, ngoài sử dụng thuốc, việc lựa chọn một chế độ ăn khôn ngoan và thích hợp có ý nghĩa đặc...

28.05.2018