mo-cua-co-hai-thu-thi-con-cai-luon-giau-co

Người nông thôn có câu: 'Mở cửa có hai thứ thì con cái luôn giàu có', hai thứ này là gì? Nhà bạn có cái nào không?

Một trong những câu nói ở nông thôn được lưu truyền rộng rãi là: “Mở cửa có hai thứ thì con cái luôn giàu có”....

03.12.2023