Minh Vượng mắc bệnh

minh vuong mac benh : 'Mỗi ngày tôi tự tiêm vào rốn 4 mũi kháng sinh liều cao, uống thêm tiểu đường, áp huyết... Tuy nhiên tôi vẫn hồn nhiên,...

Minh Vượng: 'Mỗi tháng tôi tốn 25-30 triệu tiền thuốc'

Chuyện làng sao - 11.05.2016

'Mỗi ngày tôi tự tiêm vào rốn 4 mũi kháng sinh liều cao, uống thêm tiểu đường, áp huyết... Tuy nhiên tôi vẫn hồn nhiên,...