miley-cyrus-len-ke-hoach-co-con

Miley Cyrus và Liam Hemsworth lên kế hoạch có một thiên thần nhỏ vào năm tới

Sau một thời gian gắn bó, Miley Cyrus đã muốn cùng với Liam Hemsworth gây dựng một gia đình thực sự.

28.12.2017